himmels-foto.nl


Ga naar de inhoudsopgave

Wie Is

EKSTRATOON VAN LOON (88)

Voor ons bestonden de oudere mensen uit mijn jeugd bij de bekende Himmelnaren. Natuurlijk die mensen die woonden in het achterste gedeelte van onze straat, vanaf Piet Bukkems richting Voordeldonk, het allermeeste. Een van die bekende mensen was Toon van Loon, gemeentearbeider van de gemeente Asten zoals wij er wel meer hadden in d'n Himmel. Toon is geboren in Liessel en samen met z'n ouders kwam hij via 't Vreek rond 1924 naar de Bluijssensbroekdijk. Samen met 'n meisje werkte hij voor boer Hoeben op de Brand wat nu inmiddels allang Venbergweg is. De vonk tussen de boereknecht Toon en het "dienstmeisje" Grarda sloeg over en in zijn ze getrouwd. Ze kwamen wonen in 'n klein huisje dat daar vlak bij de boerderij lag. Ze kregen kinderen maar Toon moest hard werken om alle mondjes te vullen... zeker in oorlogstijd. Nar de oorlog ging dat veel beter want Toon kreeg 'n vaste aanstelling bij de gemeente Asten. Toon was in de jaren iemand die van alle markten thuis was, dat had hij door de jaren heen wel geleerd.. Hij kon goed overweg met het boereleven maar ook veeslachten en zelfs rietdekken was hem niet vreemd. Een brede ervaring op welk gebied dan ook kwam hem goed van pas in de oorlog toen hij solliciteerd als toezichthouder op de voedselproduktie. Na de oorlog kwamen de huisvestings problemen. Na de oorlog kreeg hij 11 weken onderdak bij Toon van der Steen die later ook zijn buurman werd want de familie van Loon kwam terecht in een van de twee houte bungalows die het Zwitserse Rode kruis aan Asten schonk naast de woning van Toon van der Steen. Men noemde het Chalet, wat het eigenlijk ook was maar wij noemde het "un hawte keet". Ze hebben daar zo'n 20 jaar gewoond op Hemel 88, alvorens ze vertrokken naar de bloemenwijk net als wij. Ze kwamen wonen op Anjerstraat 1. We hebben Toon van Loon vaak langs ons zien fietsen toen ze in d'n Himmel woonden, als hij naar zijn werk ging of er van terug kwam. Ook kende wij zijn kinderen goed die net als wij vaak in de bossen en het liender te vinden waren. Toon had acht kinderen, gelijk verdeeld, vier jongens en vier meisjes. Ons moeder en Grarda kwamen vaak bij elkaar en op latere leeftijd gingen ze vaak bij elkaar buurten, Toon, Grarda, onze vader en ons moeder. Toon is geboren op oudjaarsdag 1910 en is overleden op 3 jan 1999, hij was toen net 88 jaar geworden. Toon was echt "unne gezellige mens, uit ut goei hawt gesneeje"....BERT HOEFNAGELS (26/27)


De mensen van vroeger weten het nog wel wie Bert Hoefnagels was want het was een van de grootste gezinnen in d'n Himmel. Bert is van 'n echte Astense familie, de Hoefnagelsen want men kwam die naam al tegen in 1680 en eerder, zo rond 1400 bleek de naam al voor te komen in Gemert. Bert z'n vader, Toon Hoefnagels, woonde samen met vrouw Lena Hoefnagels - van den Berkmortel in de Wolfsberg, zo ongeveer op de hoek van de Wolfsberg en de Hoogstraat. Bert was de vierde in het gezin Hoefnagels dat bestond uit allemaal zonen. Op de kermis in Meijel leerde Bert zijn vrouw kennen, Marie Cauven uit het Limburgse Helden-Panningen. Vroeger gebeurde dat bijna altijd dat men kennis kreeg met iemand op 'n kermis. Na hun huwelijk, in 1936, gingen ze in de Kerkstraat wonen... Toch woonde het gezin de langste tijd in d'n Himmel. Eerst langs Doruske Leenen op 26 en later verhuisde ze naar de andere kant van de weg, niet ver van nummer 26 vandaan naar nummer 27. Tot aan de midden jaren zestig had het grote gezin het niet breed maar dat ken ik ook want dat was bij ons thuis ook het geval. Houtbewerken was een van de hobby's van Bert, maar ook fietste hij graag... Voordat Bert met pensioen ging had hij net als zoveel mensen uit d'n Himmel, ook mijn vader, bij de Vlisco in Helmond gewerkt, Bert zelfs 22 jaar. Bij de familie Hoefnagels woonde ook moeder Cauven, de moeder van Marie tot aan haar dood, 22 jaar werd die liefdevol verzorgd. De familie Bert Hoefnagels had volgens de geboortelijst 15 kinderen maar op de foto staan er 14, wat precies waar is weet ik niet. We weten misschien allemaal nog wel het programma van Henny Huisman waar Bert en Marie werden verrast toen alle kinderen aanwezig waren in de studio, wat Bert geweldig vond. Bert Hoefnagels is overleden op 25 februari 1996, hij was toen 84 jaar oud... "Unne mie mens was het"....MARINUS ENGELEN (40)

De oudere onder ons kennen hem wel van "dun ankoper van de lijne bluumkus". Marinus kocht de bloemen van de Lindeboom in, je kreeg er niet veel voor maar 'n paar dubbeltje par zak had je toch al gauw. Marinus was geboren op 20 november 1888. Hij getrouwd met Maria (Miet) Haazen, die woonde op de Achterste Diesdonk in Asten, Marinus zelf kwam van Someren, zijn ouders woonden in de Kommerstraat. Ze hadden daar 'n winkel, 'n soort supermarkt want ze verkochten er werkelijk van alles en nog wat. Ze verkochten niet alleen in de winkel maar ook ging men "uitventen", langs de deuren verkopen en daardoor leerde hij mensen iets moest verkopen, veelal langs de boerderijen... hij reedt dan langs de deuren met zijn ponykar met 'n ruime sortering artikelen, huishoudelijke maar ook eetbare. Daar komt ook het woord "hij ging dun boer p" vandaan. Dit zou Marinus later goed van pas komen. Zijn vrouw Maria leerde hij kennen in Heusden toen hij op zoek was naar turf. Dat was toch wel even iets anders, hij vond geen turf maar er was wel 'n vuurtje ontstaan. Nadat hij getrouwd was hebben ze 'n tijd in Heusden gewoond op 'n klein boerderijtje maar het "handelen" zat Marinus in het bloed en hij wilde graag als handelaar voor zichzelf beginnen. Hij ging in Asten in d'n Himmel wonen waar hij ook lang is blijven wonen, "Als Engelen in d'n Hemel kan het hierboven niet beter worden voor ons" zei hij ooit. Marinus ging met textiel langs de deuren alleen in de crisisperiode werd dat tijdelijk onderbroken en moest ook hij naar de werkverschaffing... voor 12 gulden in de week moesten er 10 mensen gevoed en gekleed worden. In de oorlogstijd werd en veel gehandeld, geruild zodat n de boeren n Marinus er baat bij hadden. Ik weet toen ik klein was dat hij de bloesem van de lindeboom kocht, ik denk dat die weer ergens voor nodig waren zoals cosmetica of medicijnen of zoiets. Omdat die bomen vol in bloei stonden rond Asten-kermis en wij in d'n Himmel lindebomen voor het huis hadden staan, hebben veel kinderen uit de buurt lindbloemetjes geplukt en aan Marinus verkocht... je had dan mooi wat extra kermisgeld als jongen van 10 of 12 jaar. Toen naast hem de ijzergieterij verdween kwamen daar huizen staan en naast hem kwam een van zijn zonen wonen, Piet Engelen. Soms woonden ook een van zijn kinderen in de houten barak achter hun huis. Marinus en Miet hadden samen negen kinderen. Marinus is over leden in 1973... hij werd 84 jaar oud.TINUS CORTENBACH (59)

Tinus Cortenbach was jarenlang onze buurman, hij woonde zelfs eerder in de Hemel als dat wij er woonden. Tinus was 'n zoon van Toon Cortenbach en Maria van Helmond. Hij werd geboren op 7 Oktober 1906 en woonde met z'n ouders in het eerste huisje van de "vijf gebooi" Emmastraat 50. Zijn vader is overleden toen Tinus nog maar vijf jaar oud was op 55 jarige leeftijd. Hij was van beroep klompenmaker. Ze bleven lange tijd op dit adres wonen, de kinderen Cortenbach met hun moeder. Tinus en z'n moeder verhuisden later van de Emmastraat naar de Hemel dat toen nog de oude huisnummers droeg nummer 33. Tinus kreeg verkering met 'n dochter van kastelein Dorus Maas, met Anna Maas waarmee hij trouwde op 5 mei 1936. Samen bleven ze wonen op Hemel 33 wat later nummer 59 werd. Samen met Anna kreeg Tinus 5 kinderen, vijf zonen, Tonny vernoemd naar opa Cortenbach, Theo, Riny, Gerard en Jan. Anna overleed veel te vroeg in 1944. De zus van Anna, Zus Maas nam de moeilijke taak op zich: het opvoeden en verzorgen van de vijf jonge kinderen van het gezin Cortenbach. Later trouwde Tinus voor de tweede keer nu met Corry Zwartjes, ze kwam uit het dorpje Malden waar ze op 18 januari 1915 was geboren en de trouwdatum voor de kerk was op 11-11-1947. Tinus werkte vroeger net als mijn vader bij Sjang Hoefnagels, de Drie Kronen waar hij o.a. suikerwerk maakte. De foto is er eentje toen Tinus nog niet zo oud was... "we hebbe dur unne goejen buurman an gehad".. Tinus is overleden op 10 april 2000.WILLEM VAN BOMMEL (42)

Willem van Bommel ken ik als de rustige man die weduwnaar was en bij zijn dochter en schoonzoon woonde in het huis waar hij zelf al jaren woonde. Willem van Bommel is in Deurne geboren op 15 mei 1883 als zoon van Pieter van Bommel en Gertruida Maas. Hij trouwde op 23 april 1909 met Wilhelmina (Mina) Rijnders. Mina was geboren in Asten op 13 juni 1882 als dochter van Willem Rijnders en Anna Linders. In 1910 gaan ze samen wonen in 'n huis in de Emmastraat, een van de "vijf gebooi" op huisnummer 52. Het is het tweede huisje in de rij van vijf als je vanaf de Markt door de Emmastraat rijdt. Eind 1915 verhuizen ze naar Deurde. Later komen ze wonen in het huis in de Hemel in Asten... Willem en zijn vrouw Mina hebben samen zeven kinderen: Miet, Mien, Anna, Piet, Truus, Toon en Jan. Toon en Jan zijn 'n tweeling. Nadat zijn vrouw Mina is overleden blijft Willem bij zijn dochter Mien in huis wonen die het huis heeft overgenomen samen met haar echtgenoot Jan van Schaijk, "hij h ut dr goe". Ik kan me hem nog heel goed herinneren, de rustige man die door de prachtige tuin liep en af en toe voor het huis stond te kijken naar de mensen die voorbij kwamen. In het huis woont nu zijn kleindochter Petra Gabriels - van Schaijk. Toen hij ziek werd ging hij hoopvol naar Bakel om er te genezen... helaas ontwaakte hij niet meer uit zijn slaap, Willem van Bommel is overleden op 18 januari 1963, hij werd 79 jaar oud. "Willem van Bommel, unne goeie rustiggen Himmelse mens".Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu