himmels-foto.nl


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Him. Platjes 4

HIM.PLATJES > Him.Platjes 01-05
Ik bven alweer aan de laatste plaatjes voor de map Himmelse Plátjes 4 want hij zit vol achter deze twee. Op de foto Toon en Betje van der Steen (84) zitten ergens wat uit te rusten samen met hun jongste dochter Ellie van Mierlo - van der Steen (84). Ik weet niet waar deze is gemaakt maar wel leuk om nog 'ns te zien... Ik heb Ellie schat ik al zo'n 45 jaar niet meer gezien, ze is niet veel veranderd, ja bietje awwer geworre, dé zijn we allemôl...
Nog 'n foto uit "ut aaw trummelke van de familie Welten". Foto is gemaakt in het zaaltje van Jan van Hoek en het zal wel op een of ander feestje van ons thuis zijn geweest. Ons moeder, Anna Welten (57) en m'n zus Ellie Welten (57) tijdens 'n dansje, "want dé dí ons moeder zô gér", onze vader niet, die kon er helemaal niks van en die gaf er ook niks om net als ik... Links nog net zichtbaar Herman Bosch (41).

Deze had ik nog in m'n Meulendijks-mapje zitten, 'n mooi plátje van drie van de vier meiskes van huisnummer 10, de "Post-meiskes". V.l.n.r.: Lies Meulendijks (10), de jongste, midden is Tonny Meulendijks (10) je weet wel die pas 50 jaar was getrouwd met Lambert van Helmond en rechts is Riet Meulendijks (10), Lies Meulendijks is zo'n beetje van mijn leeftijd, beetje jonger dat wel en de foto is uit 1956, potverdorrie al wir laang gelééje, meer as 55 joar..... Nee nee kolengruis zieje bij de dames niet zitten want ze zien eruit als door 'n ringetje te halen... toch?? ik ben toch niet blind...
Misschien is dit ook wel 'n kermisfoto maar ik weet het eigenlijk niet zeker...
Piet en Nellie Engelen (38) met de twee oudste kinderen, in de wagen is Rene en Dorie Engelen (38) die er achter loopt..
Deze familie woonde vroeger op huisnummer 63 maar ze zijn hier nog niet compleet want later zou er nog 'n dochter worden geboren; Agatha. Op de foto zie je de vrouw van Harrie van der Loo, Leen van der Loo (63) met haar kinderen met vanaf links: Mieke, Theo, Tonnie en Jeroen van der Loo (63). Ze zijn later verhuisd en toen kwam de broer van Harrie met zijn gezin er wonen, Jan van der Loo..
Noa de spultuin, dat was voor ieder kind altijd 'n bijzonderheid, zeker al in vroegertijd, er was niet veel meer toen. Deze foto is van 'n dagje Wanroy met broer en zus Ron en Ria Engelen (38) die worden geholpen door hun buurjongen Jos van Heugten (36), och we benne op de wereld om-me-kaar, om-me-kaar, te helpen nie waar....
Ik heb dit plaatje nog van een van de gezelligste mensen van Aaste en van een van de môiste meiskes uit ons Aaste die ik ken :>) Thieuke van Helmond (8) en z'n dochter Riet van helmond (8) hier achter de bar van hun cafe St. Joris in de Kerkstraat...
Dit is "oma"
Martha Werts (33) die haar laatste levensjaren samen bij haar dochter Tonia Hikspoors - Werts woonde en hier zie je de trotse Martha met haar kleinkinderen Antoon en Ine Hikspoors (33) en onder Theo en Marleen Hikspoors (33). môi toch...
Weer 'n kleine uitzondering, dit plaatje heb ik al staan bij het verháltje over Toon van der Steen maar daar is het kleiner en onduidelijker daarom zet ik het hier nog 'n keertje neer omdat het plátje het meest Himmelse Plátje is dat ik in mijn bezit heb, vind ik zelf.. Vandaar nog 'n keer Toon van der Steen (84) mí zun pertje, vur ut rômfabriek de Oude Molen...
Rechts op de foto is Leo van Loon (90/24). Vroeger woonde hij vóór z'n trouwen op Himmel 90, achteraan en nu woont hij sinds jaar en dag op huisnummer 24, 'n blok verder als Henk Slaats van nummer 20. Op de foto zit Leo te buurten met z'n oud-buurman Frans Slaats (20) die vroeger dus samen met z'n ouders, broers en zusjes op Himmel 20 woonden. Je ziet wel... "ôk zij wôrre awwer".... mér ja, wie nie? Unne fistoavund is spisjaal gemakt um wa bij te buurte....
Van bijna ieder huisgezin werd vroeger wel verwacht dat ze 'n bijdrage leverden aan het "Geestelijke Welzijn" en dat hield in dat er bijna altijd in elke familie 'n priester of broeder zat, ook in d'n Himmel was dat zo. Op Himmel 1 woonde vroeger Ceel van Baar met z'n gezin en zijn zoon Frans van Baar (1) hier links op de foto met zijn vrouw Anna van Baar - Winkelmolen (1) rechts begonnen er 'n bakkerij... In het midden de twee broers van Frans die beiden het kloosterleven ingingen; Piet en Wim van Baar (1). Foto in d'n hof gemaakt in d'n Himmel..
"Mí deez kiendjes" ben ik de laatste dagen nog al 'ns mee in de fout gegaan want ik heb wat namen door elkaar gehaald, verwisseld en steeds gemeend dat, de verkeerde, het oudste was terwijl die de derde oudste was. Vandaar dat ik middels dit plaatje even de goeie namen en volgorde aangeef... Onder v.l.n.r.: Dorie Engelen (38) eerste dus de oudste, Hans Engelen (38) de vierde, Ria en Ron Engelen (38) de tweeling zijn de vijfde en zesde dus de jongste, dan rechtsonder zit Marja Engelen (38) de derde van het clubje en bovenaan vader Piet Engelen (38) en rechts Rene Engelen (38) de tweede oudste thuis, de oudste jongen. Zo.... heb ik even alles rechtgezet....
Toen Jet van Seccelen de plechtige communie deed vond ze het ook wel leuk om met haar net iets oudere zus en net iets jongere broertje op de foto te staan en zo gebeurde het ook. Vanaf links: Jet, Toon en Wies van Seccelen (48) bij hun tegen "ut stélleke".
Niet erg duidelijk maar het is toch wel te zien vader Piet en moeder Drieka Joosten (18) met in hun midden zoon Ton Joosten (18) in het marine pak. Ton vond ik altijd wel 'n toffe péér en toen hij bij de marine zat vond ik dat wel iets aparts hebben, als je daar bij zat dan "waardége wá" vond ik toen altijd maar achteraf stelde het ook niet zoveel voor... Toen ik later in militair pak liep dacht ik de eerste week ook dat het heel wat was.. dat ging snel over...
"Ze stôn kloar um dun hof um te spaaje" tenminste zo lijkt het op deze foto. links is Rene Engelen (38) en rechts Dorie Engelen (38)... Rene is 'n jongen maar als grapje, omdat hij van die mooie krullen heeft, voor op deze foto efkes 'n rokje aangegeven. Ut plátje blie schattig...
Normaal zet ik foto's waar iemend alleen op staat in de mappen "Individuweel", maar dit vond ik zo'n "Echt Himmels Plátje" dat ik het beter vond passen bij Himmelse Plátjes... Toon Geenen (6) voor het bord Amen.. ik moest er hartelijk om lachen toen ik het zag... "Amen"?? Ja op het eind van 'n weesgegroetje maar 'n plaats ?? nooit van gehoord, maar wel 'n geweldig plátje... (het ligt trouwens niet ver van Assen af, heb ik opgezocht).


Zaterdag 28 april hebben wij, "Muziekduo 2Old", bij Henk Slaats de muziek verzorgt, wat zingen en wat muziek draaien en Henk komt wel 'ns hier bij ons en daarom nodigde hij ook Annie uit en dat vonden we wel leuk want de zusjes van Henk hadden we allang niet meer gezien, Toos wel want die was al 'ns bij ons wat foto's komen laten scannen maar Ria, Joke en Annie zagen we al lange tijd niet meer. Mijn vrouw Annie had met Annie Slaats bij het atelier van Eijsbouts in Someren gewerkt maar toen we trouwde ging ze daar weg en ze verloren elkaar uit het oog, ongeveer 40 jaar niet meer gezien... Dus dat werd veel buurten die avond. Ik had die foto nog van Toos en Henk Slaats (20) toen ze klein waren en daar heb ik deze nieuwe van het feest bijgezet...
Ik was erg blij toen ik mijn mail weer nakeek en dit plátje kreeg toegestuurd van Toon Hurkmans met enkele van hun kinderen erop, de jonste, Mario schreef Toon "die moes nog uit dun bloemkôl kômme", zo zei men dat vroeger. De foto is uit 1963 bij hun achter het huis genomen en je ziet de grote hof van toen waar nu de Jasmijnstraat en de Palmstraat liggen, die zijn er gekomen rond 1966. V.l.n.r.: Diny, Toon, Truus en Helmy Hurkmans (43).

Dit zijn de vier oudste kinderen van Huub en Anneke van den Burg. Foto gemaakt "bij Driek Hendriks tigge de héég" met v.l.n.r.: Maria, Agnes, Hans en Tonny van den Burg (54). Ze zijn in d'n Hemmle komen wonen toen de 3 blokken huizen klaar waren, samen met van Seccelen, Caris, van der Wallen, Verheijen en van de Boomen.
Als je je eerste kindje hebt en net pas vader en moeder bent geworden ben je natuurlijk zo trots als 'n pauw en dat zijn Nellie en Piet Engelen (38) ook. Hier zitten ze met hun dochter Marja Engelen (38). Prachtig is ook nog die ouwe radio op de achtergrond, zo eentje hadden we er vroeger ook nog een... Ze hebben ook 'n mooie divan, dat was vroeger ook gebruikelijk.
Hierlangs zitten de trotse ouders Engelen, ook deze waren erg trots met hun eerste kind. Ze woonde toen al in de Emmastraat, in de "vijf geboden". Hier dus 'n mooi plátje van Harrie van der Steen (84) met vrouw Annie en zoon Ton... Vaders en moeders mogen trots zijn. Later zouden ze nog 'n zoon krijgen, Gert. Harrie is ook bij ons in de straat woonachtig... de oud-Himmel-naren waren trouwens erg goed vertegenwoordigd in de Orionstraat, onzen Huub woonde er, maar is wel gaan verhuizen, Harrie van der Steen woont er nog steeds net als Jan Cortenbach, Theo van Heugten en ikke... "De engeltjes zijn nie wijd uitgevlôgge"....
Ik weet niet hoe het kan maar op een of andere manier ben ik dit plaatje uit het oog verloren, ik snap nog steeds niet hoe het kan want ik had dit plaatje allang in m'n bezit en deze van de kermis hebben 'n "striepke veur" bij mij. In ieder geval plaats ik het nu wel met v.l.n.r.: Mia, Lies, moeder Beth, Jan jr. en vader Jan Meulendijks (10). De personen op de achtergrond ken ik niet maar is ook niet belangrijk. Je ziet we rechts de winkel van van der Zand, de ingang van de Tuinstraat, de winkel van van der Loo en de ingang van brandstofhandel van Golstein-Brouwers... Prachtig oud plátje weer..
Nog 'n oudje, de Hoogstraat zie je hier wel liggen en op de achtergrond is de werkplaats met woonhuis van Piet Bukkems. Links is Joost Leenen (28) en rechts is Trees Leenen (28), de foto is genomen op de plek waar garage Bukkems nu zijn showroom heeft.
Mijn broer Huub Welten (57) was vroeger kameraad met Harrie van der Steen, "die lage ellukken oavond wel zôn bietje bij ulkaar" en dat kwam omdat ze graag deden rikken en dat deden ze bij van der Steen ook graag en veel. Ook met Frans van der Steen (84), hier links op de foto, kon hij het prima vinden en die gingen samen ook vaak "uit". Deze foto is weer van de bruiloft van "hunnen Harrie" en je ziet wel waar ze "nie vies van waren".
Langs het huis van Engelen (38) keek je de weg over naar het huis van Jan Hurkmans (43) langs Jan Franssen en daar tussenin staan nu enkele nieuwe huizen (nummers 43a en 43b). 'n winters-tafereeltje....
Als dit geen echt "Himmels Plátje" is dan weet ik het ook niet meer. Ze woonden vroeger tussen Van Bommel, later van Schaijk en het fabriekje van Franske van der Velden in: Marinus en Lena Engelen - Haazen (40). Hier zien ze er precies uit zoals ik ze vroeger ook kende.. Ze hebben me dikwijls m'n kermis-geld "angedikt", want ik heb er veel lindebloemetjes naar toe gebracht (lijnenblümkes)... en daar kregen we dan wat geld voor wat voor mij 'n mooie aanvulling was op mijn kermis-centen..
Enkele van de de kinderen van Jan en Mien van Schaijk uit d'n Himmel, links is Petra van Schaijk (42) getrouwd met Leo Gabriëls en wonende op de ouderlijke woning. Rechts is de oudste: Mia Cortooms - van Schaijk (42) en in het midden 'n schaterlachende Gerard van Schaijk (42), de jongste van het stel... Het huis op huisnummer 42 was dus eerst van Willem van Bommel, later van Mien van Schaijk - van Bommel, de dochter van Willem en nu dus van Petra Gabriëls - van Schaijk, de dochter van Mien...
Ik vind het fantastisch dat ik weer 'ns 'n foto kan plaatsen van 'n gezin/familie waar ik nog niet veel van kon plaatsen, ze woonden op de hoek van de Hemel en de Hoogstraat; Willemke Leenen (28) hier rechts op de foto aan de zijkant van hun woning met links zijn zoon Joost Leenen (28) en hiervan heb ik al meerdere foto's geplaatst omdat Joost bevriend was met Jan Joosten en de gebroeders Engelen. Het mooie is dat de Hoogstraat toen nog zandweg was, de planten en bosjes die je ziet zouden nu halfweg op straat staan.... keimôi toch?...
Natuurlijk heb ik nog 'n prachtig plaatje van Toon en Betje van der Steen (84) en het lijkt wel of ze niet ouder werden. Op deze foto zien ze er beiden nog stralend uit maar de tijd heeft ook hun twee in haar greep gekregen... Dit is wel weer 'n prachtig plátje voor de map Himmelse Plátjes. Toch zie ik weer die melkboer die met paard en wagen aan het rondventen was en zijn vrouw die altijd klaar stond om hem op te vangen en te ondersteunen in alles wat hij deed....
Deze foto van mij, Peer Welten (57), die Leo Gabriëls maakte en bewerkte had ik eerst bij de begin pagina staan maar daar heb ik de ouwe van eerst weer neer gezet omdat deze wat klein is, tenminste "minne kop" vandaar dat ik de ouwe er weer heb neergezet en deze hier bij Himmelse Plátjes omdat ik deze foto die Leo bewerkte wel mooi vond.... vandaar..
Ik heb al aangegeven dat op de dag dat Harrie van der Steen trouwde met hullie Annie ze de bruiloften vaak thuis hielden en dit plaatje komt van die zelfde bruiloft... De zus van Harrie, hier links op de foto, Ellie van der Steen (84) nodigde haar vriendin uit omdat ze toen nog geen verkering had en ook dat was gebruikeleijk vroeger. Haar vriendin kwam ook uit d'n Himmel, die woonde zelfs recht tegenover ons: Rieky Caris (50). Deze soorten plaatjes horen zeker thuis in onze verzameling over Himmelse Plátjes van "vruuger en naw". Ik vind het weer 'n prachtig plátje, 't brengt ons weer in vroegere sferen.... toch??
Het is jammer dat deze foto niet duidelijker is maar ik laat hem hier toch zien. Op de foto staan broer en zus... Johanna en Ton Joosten (18), achter in de tuin en op de achtergrond de huizen van de Hoogstraat. Ton was toen bij de marine en dat betekende dat hij maar zo af en toe thuis kwam.
De engeltjes van Frans en Annie Ermers (27) gaan de zomer weer in. Ze zullen weer genieten van 'n heerlijke zomerzonnetje samen met de rest van "de gevluggelde bildjes". En die hebben ze nog al wat, zowel binnen als buiten....echt Himmels dus..
De kinderen van Hein van Heugten speelde ook vaak achter het huis, dat was eigenlijk overal wel, ook wij mochten niet altijd de straat op of naar de bossen of 't liender. Hier staan er nog enkele op van de jongste van de van Heugtekus.. Links is Maria van Heugten (36), jaja die met Toon is getrouwd. Rechts is Jos van Heugten (36) en die gezellig uitziende wildenbras in het midden is Ad van Heugten (36). Hil sjiek...
Hier heb ik 'n foto van twee van de vier kinderen van Marcel en Tonny van Baar, hier bij 'n wieg maar ik weet niet of daar hun jongere zusje in ligt, zou zomaar kunnen. Op de foto links is de oudste Angeli van Baar (1) en rechts is Monique van Baar (1), toen ze beiden nog héééél erg jong waren... schattig toch zôn plátje, nie dan? Tja van môi meidjes kriedége môi plátjes.
Het huis van Toon en Betje van der Steen (84) achteraan in d'n Himmel... door de vernieuwingen is deze woning, die door de huidige eigenaar Henk van Rooij grondig werd verbouwd, uit d'n Himmel verdwenen en bij Voordeldonk gaan behoren. Als je links op de foto kijkt dan zie je dat er van de Eikelaar, Beukelaar en al die andere nieuwe straaten nog helemaal geen sprake was... zelfs 'n stoep en trotoir was er toen nog niet... Helaas kun je de zijkant niet zien want daar lagen vast gebouwd aan het woonhuis o.a. de stal waar Toon z'n paardje s'nachts in stond en van 'n welverdiende nachtrust mocht genieten. Terugdenkende aan dit alles.. komt het nostalgische gevoel weer opzetten...
Mijn ouders zijn getrouwd in 1932 dus in 1972 vierden ze hun 40-jarig huwelijksfeest en dat deden we bij Jan van Hoek op de Markt, 10 jaar later hadden we er weer feest want toen was het 'n gouden paar.. Op de foto zie je onze vader en moeder, Driek en Anna Welten (57) zoals hij eigenlijk ook waren... zich niet druk makend, alles over zich heen laten komen, sigaartje en 'n borreltje erbij en dan zeiden ze: "tis schôn zo" en dé waar ut ôk, 'n mooi fist voor twee goei aawers...
Hier heb ik nog 'n mooie van Jan van Heugten (40a) en Mietje van Heugten - Engelen (40a) vroeger wonende na hun trouwen in de houte woning bij marinus Engelen achter het huis, later verhuisd naar de Kerkstraat. Samen zittend op 'n "bénkske". Ik heb bij gouw párre al 'n stukje aan hun twee gewijd omdat ze 60 jaar waren getrouwd en dat is toch wel iets unieks... Mietje was 'n dochter van Marinus Engelen van huisnummer 40. Toen de vader van Jan, veel te vroeg was overleden trouwde zijn moeder met Piet Slaats en die gingen wonen in het huis op Hemel 62, waar later Ties Mennen met zijn gezin kwam wonen. Ik heb bij Individuweel nog 'n plaatje staan van Jaantje Slaats, dat was 'n half zuster van Jan van Heugten..
Nog 'n oudje van Jos en Lenie Manders - Hoefnagels (25)... 'n serieus plátje van deez Himmelse mensen.
Ik had dit plaatje al langer in m'n "voorraad-kastje" maar nog steeds niet geplaatst. Het is de familie van Seccelen zoals je ziet, maar niet helemaal compleet want volgens mij was Gerrie, de jongste, toen nog niet geboren. Wie er wel op staan? v.l.n.r.: Jet, Riek, vader Toon, moeder Truus, Wies en Bart van Seccelen (48) en helemaal onder is Toon van Seccelen (48). Je ziet wel, Bart is niet van de kleinste...
Leo Gabriëls (42) maakte ooit dit plaatje van het tipke, waar nu het Tôntje Moas Pleintje is, waar men toen de huizen aan het bouwen waren die er nu allemaal staan. De bomen pas "geknot" en alleen vooraan vanaf hier gezien, wat struiken. Eerder gebruikte men de plek om er van alle soorten activiteiten te houden, vooral voor de kinderen werden hier diverse kinderspelen georganiseerd. Op dit moment ligt het pleintje er mooi bij maar het zou nog fraaier zijn als het kruisbeeld van vooraan uit d'n Himmel van vroeger er zou komen staan, maar wie weet..... in de toekomst.... Leo Gabriëls heeft het kruisbeeld er al 'n keertje "ingesjopt"en ik moet zeggen dat het daar echt op z'n plaats zou staan. De familie Gorissen (10) waar het nu staat, willen graag hun medewerking verlenen..
Links op de achtergrond zie je de slagerswinkel van Pietje en later zijn zoon Wim van Kemenade maar hiervoor op de foto de twee kinderen van Marcel van Baar samen met hun vaste oppas. Ria Slaats (20) hier met Monique van Baar (1) achterop de fiets en voor op zit Nancy van Baar (1).. Ria hielp ook geregeld mee in de friteszaak van van Baar. rechts zie je het huis waar vroeger Willem van den Heuvel zijn klompenzaak had en veel mensen hun klompen bestelden..
Ze vragen dikwijls aan mij;
Peer Welten (57), heb jij altijd 'n baard gehad? Nee dus. Ik zal je vertellen dat toen ik in het leger zat, had ik mezelf nooit 'n keer geschoren omdat ik geen sprietje haar had om mezelf te scheren. Ik kreeg die haar pas toen ik al afgezwaaid was in 1966. Deze foto is uit 1968 en had toen al verkering met Annie Stienen die vlak bij ons in de buurt woonden, wij in de Rozenstraat en Annie het hoekje om in de Klaproosstraat. Scheren is nooit 'n hobby van me geweest en daarom liet ik mooi m'n baard staan. M'n dochter Nancy die kapster is, houdt die mooi voor me bij nu... Zonder baard vind ik het maar niks... of ??
Van deze Himmelse bewoner heb ik op de website al uitgebreid verteld en staan er foto's in de diverse mappen. De meeste onder ons weten wel dat Toon van der Steen (84) de melkboer was uit onze straat, hij was melkventer en deed dat met z'n "pertje en karke" en z'n paardje was erg slim. Ook hadden beiden; Toon en z'n pertje, hun "heilige huisjes", Toon om koffie of soep te drinken en z'n pertje om brood en water te krijgen. Wat vele niet weten is dat voordat hij 'n paard met wagen had, hij de melk uitventen met 'n handkar.... het is ook vóór mijn tijd maar ik heb er wel 'n mooie foto van.. de jongen die bij hem op de kar zit weet ik eigenlijk wel maar ben even de naam vergeten... Ik heb niks aan de foto veranderd... môi plátje wir..
Hier heb ik nog weer 'n mooie van vader Jan van Schaijk (42) samen met z'n jongste zoon Gerard van Schaijk (42) en ik denk dat de foto bij hun achter in de tuin is gemaakt, die op dat moment vol in bloei stond, jammer dat ze niet in kleur is anders had je de mooie bloemenpracht kunnen zien. Het is weer van behoorlijk wat jaartjes terug want ik denk dat gerard hier 'n jaar of 4 of 5 zal zijn. De mensen in d'n Himmel hadden bijna allemaal 'n mooie "achert-huis", groente maar ook veel bloemen... Ik vond trouwens dat ze bij van Schaijk altijd wel 'n mooie bloeiende tuin hadden en ook groot...
Als je spreekt over deze man dan denk je meteen ook aan klokken. Hier heb ik eindelijk de foto van het moment dat Harrie van der Steen (84) onze Himmelse tv-ster werd want dit is de foto die Paul Huff maakte in 1977 van Harrie voor de reclame van de Grosch-bierbrouwerijen. Die deden dat met foto's en filmpjes van speciale beroepen waar vakmanschap voor nodig is, om maar 'ns aan te tonen dat bierbrouwen ook 'n speciaal vak is en dat vind ik eigenlijk ook wel. Helaas heb ik nog steeds het filmpje niet van de tv-reclame want ook bij de Grolschfabriek hebben ze het niet meer maar ik blijf zoeken. Hier onze tv-ster Harrie tussen "zijn klôkskes bij Tűrrus Eijsbouts" nu alweer zo'n vijfendertig jaar geleden..
Op zich is dit echt wel 'n Himmels Plátje want ze komen alledrie van d'n Himmel, maar van de andere kant eigenlijk ook weer niet want deze foto is gemaakt van onze vader Driek Welten (57), Frans Welten (57), en ons moeder Anna Welten (57) op de dag dat onze Frans trouwde en gemaakt bij ons voor de deur: Rozenstraat 35 waar we toen woonden. Onze Frans had toen nog 'n Demis-Rousos-look want het was in de jaren '70 de tijd van protestsongs, flower-power en "laang hoar"...
Al is deze foto dan 'n beetje onduidelijker dan dat het eigenlijk zou moeten zijn, ik plaats dit plaatje toch van de "vanBaarkus". Op de foto de trotse ouders: Marcel van Baar en Tonny van Baar - van Melis (1), met bij hun de oudste dochter Angeli van Baar (1). Veel mensen uit Asten kennen het hier nog "jonge pupke" nog wel want toen ze ouder was stond ze vaak in de frites-zaak van haar ouders en veel mensen uit onze straat gingen bij van Baar hun frites halen, in d'n Himmel/Emmastraat maar later ook op de hoek van het Koningsplein. Marcel begon zijn friteszaak waar vroeger de Centra-winkel van z'n ouders was, die was gelegen aan de Emmastraat 63 maar voor ons zijn ze gewoon van d'n Himmel want de bakkerij-ingang was in d'n Himmel, vandaar. Jammer genoeg is Marcel veel te vroeg gestorven...
Toen Harrie van der Steen trouwde met zijn Annie werden natuurlijk ook zijn kameraden van toen uitgenodigd en dat waren Huub Welten, Andre Caris en de man hier op de foto: Jan Vaes (69) hier met zijn meiske, Nellie van de Kerkhof (69) waar hij later mee trouwde, in d'n Himmel ging wonen (thuis in) en ze samen "unne zoon krigge" je weet wel Wimke die later eigenaar werd van cafe 't Klökske naast de frites-zaak van Marcel van Baar. Ik denk dat Jan zo te zien al de nodige glaasjes alcohol had genuttigd want daar waren de vriendjes uit d'n Himmel niet vies van..
Jarenlang met melk lopen te venten, eerst met 'n handkar en later met het voor ons zo bekende melkwagentje met het slimme paardje ervoor. Ooit nam hij me 'n paar keer mee op z'n route: d'n Himmel, Hoogstraat, Wolfsberg en zo op Heusden aan, dat weet ik nog dat we daar naar toe gingen. Later gingen, na 'n leven van hard werken, Toon van der Steen (84) en Betje van der Steen - Boerenkamps (84) van hun ouwe dag genieten, reisjes maken wat hun lust en leven was. En als iemand dat verdienden dan waren dat die mensen wel die gewoon werkten zonder klagen, en dat verdienden dus ook Toon en Betje...
Bij Families heb ik 'n foto staan van de familie Toon Maas hier rechts zittend als hoofd van 't gezin, maar ik had deze ook nog en deze foto hoord hier natuurlijk ook bij Himmelse Plátjes. Mooi zittende op 'n "reijke" zie je vanaf links: moeder Tina, Theo, Antoinette, Antoon, Annelies, Marja en vader Toon (31). Volgens mij woonde ze toen nog in d'n Himmel maar heel zeker weten doe ik het niet want ook hun huis moest verdwijnen en verhuisden ze naar 'n straat in bloemenwijk 2, het tweede bloemenwijk plan van de gemeente Asten, maar niet heel ver van de plaats waar ze eerst woonden.
Deze foto was wel heel erg slecht maar ik vond het de moeite waard om er 'n paar uur aan te besteden om hem enigzins acceptabel te maken om hier te plaatsen (zie kleine inzet zoals hij eerst was). Bij de familie Bukkems draaide vroeger bijna alles om fietsen maar voor 'n uitstapje gingen ze ook aan de wandel en op de plaats waar deze foto is gemaakt kon dat ook niet met de fiets want hier beklimmen ze de Cauberg in Valkenburg.
Nellie, Mien, moeder Anna en Gerard Bukkem s (30) tijdens een van hun vakantie-uitstapjes...
Hier heb ik nog 'n foto bij onze overburen van vroeger thuis, v.l.n.r.: Gerrie, moeder Truus en Toon van Seccelen (48), met naast Toon z'n meiske waar hij later mee trouwde en nog altijd gelukkig is; Maria van Heugten (36) en rechts op de hoek Riek van Seccelen (48), de oudste in de rij bij van Seccelen. Hier zijn ze Gerrie en Maria 'n bordspelletje aan het spelen maar Toon moet weer effe aan de fotograaf laten zien dat hij er ook nog altijd is... nou dat zagen wij toch wel...

Echte Astenaren kennen hem als Pietje Kortooms (59), de amateurmuzikant die de gave bezit om 'n instrument dat vroeger tijd bestond na te maken en 'n geweldige volle klank te geven... Vroeger had hij 'n bedrijfje aan de Kruiskensweg waar hij precisie-werk leverde en misschien daardoor komt het misschien ook dat hij nu precisiewerk kan afleveren met z'n eigen gebouwde instrumenten. Nu is hij al jaren woonachtig in onzen straat, in het huis waar vroeger Tinus Cortenbach woonde, dus zeg maar bij het stuupke langs ons stuupke.... Deze fantastische Piet heeft voor zijn optredens 'n "one-man-band-instrument" in elkaar gezet en haalde hij zelfs de kaft van 'n boek van de Canadees Dave Harris over het fenomeen: Straatmuzikanten en One-man-bands, lees hiervoor bij Vruuger: Moi toch, het stukje wat ik enkele weken geleden hierover schreef en ook het verhaaltje bij Spísjaal: In ut leecht. Ik heb hier het kranteknipsel zodat iedereen kan lezen wat Irene van de Ven van het Eindhovens Dagblad schreef over onzen Himmelse Piet. Klik op het knipsel en je ziet de uitvergroting om te kunnen lezen.
Je maakt het niet zo heel vaak mee dat 'n vogel uit het wild zo maar tam gemaakt kon worden, ik weet dat Piet van Loon daar 'n hele goeie in was. Hier heb ik 'n foto van Ad van Heugten (36) toen Ad nog 'n klein Adje was en ook hij presteerde het om 'n vogel uit z'n hand te laten eten.. geweldig toch... Omdat te kunnen moet je vaak heel veel geduld op kunnen brengen en er dagelijks mee bezig zijn. Ik had ooit weken 'n koolduif in 'n kooi en verzorgde die elke uur zowat... na weken dacht ik dat het beestje wel tam zou zijn.. kooi open, hij begon te vliegen... en ik heb hem nooit meer terug gezien... sjapoo voor adje en zijn Kaa-tje.
Zo ging dat in vroegertijd toen de spijkerbroeken nog niet waren uitgevonden of in ieder geval in Nederland z'n intrede nog niet had gedaan; strak in het pak, effen blouse en stropdas om... Op deze foto staan links Joost Leenen (28) en Martien Engelen (40), twee gezworen kameraden waarvan ik al meerde foto's heb geplaatst.. Ik weet niet precies van welk jaar maar dat het alweer "efkus" geleden is weet ik wel heel zeker..
Deze foto zit weer ik de categorie "very-old" en is van 1931. Dit zijn enkele kinderen van de familie Stevens, wonende in het huis van nummer 6 dat eigendom was van brouwer Eijsbouts waar de vader van deze drie kinderen als voerman werkte. V.l.n.r.: Frans, Pietje en Anneke Stevens (6). In die tijd hadden ook de jongens tot hun 5e of 6e jaar een schortje of jurkske aan. Als je deze foto vergelijkt me die van 1923 op Himmelse Plátjes 2 is d'n Himmel hier wel bestraat (hard gemaakt met stenen) en in 1923 nog niet. Ze hebben nog wel dezelfde gordijnen als toen, 8 jaar daarvoor.
Dit plaatje is wel niet zo oud als dat van hiernaast maar ik denk ik zal het toch 'ns plaatsen ook al is het niet zo duidelijk. De enige familie-foto's die wij thuis hadden en 'n beetje ouder zijn werden gemaakt door Herman Bosch en het gebeurde wel 'ns dat het apparaat niet goed stil werd gehouden. Door de foto 'n beetje donkerder te maken is dit plátje nog enigzins zichtbaar gemaakt. Op de foto zie je links mijn broertje Frans Welten (57) en rechts zit ikke, Peer Welten (57) en we hebben allebei 'n kat in de handen die wij toen hadden als huisdieren. De foto is van ongeveer 1950/1951 want volgens mij zat ik toen net in de eerste klas bij mister van Kemenade op de Voordeldonkse school en hij is gemaakt bij Tinus Cortenbach, de buurman, op de bléék en op de achtergrond kan je nog de kromme palen zien van onze waslijn en daarachter een van onze perzikbomen die vruchten had die niet groter waren dan 'n "spek-kurs", maar we tien keer zo lekker waren. Echt jammer dat ik hem niet duidelijker kan krijgen als zo maar och... je kan onze Frans en mij ntoch wel ontwaren..
Toon ven Seccelen (48) is volgens mij iemand die echt op weg is om 'n kermis-ster te worden want ik heb nogal wat foto's van hem waar hij "gekiekt" is op weg naar het dorp. Natuurlijk weer samen met Maria van Heugten (36) zijn vriendin en nu ook zijn vrouw. Toch weer 'n mooi plaatje in onze rubriek "Himmelse Plátjes"...
Bij ons maakte ze vroeger niet zo veel foto's gewoon omdat wij thuis geen fototoestel hadden maar bij ons langs, bij Cortenbach denk ik wel want daar heb ik van "vruuger" 'n heel stel mooie plátjes gekregen en ook al geplaatst en dit is er ook weer eentje van alhoewel ik niet heel zeker ben wie er op staan, het is ook al weer zo lang geleden maar ik denk zo v.l.n.r.: Rini, Gerard en Theo Cortenbach (59) maar als het anders is hoor ik dat graag van iemand. Het blijft 'n mooi prentje weer....
Niet dat wij, Peer van der Wallen (52) en ikke, Peer Welten (57) nou zo'n geweldige sportlui zijn, nee nee want dan had ik dit plátje wel bij de sportplátjes gezet. We moeten allebei onze conditie wat op peil houden en daarom gaan we bij de fysio onder begeleiding elke week 'n paar uurtjes sporten, trainen zeg maar. De loopband, fietsen "zoonder vuruit te kômme", wat frotten met gewichten enzo voor armen, benen en spieren en dat gaat ons goed af. Ze zeggen allemaal: "Peer en Peer zijn goe bizzig" en dé zijn we ôk, kiek mer noa de foto.... en we hebben er nog zin in ook....
Ze wonen er nu allang niet meer natuurlijk, maar vroeger woonde deze dames, tenminste drie ervan, op Hemel 18. Het zijn de drie dochters van de familie Piet Joosten. V.l.n.r.: Nellie Cortenbach - Joosten (18), Riet Isbouts - Joosten (18) en daarnaast Johanna Joosten (18), helaas veel te vroeg overleden. Wie ernaast staat weet ik niet, in ieder geval niet van Joosten want die hadden maar drie meiskes... Piet Joosten was vroeger 'n steunpilaar van de Schut net als Piet Stevens ook uit d'n Himmel..
In het huis van huisnummer 42 in d'n Himmel wonen nu Petra en Leo Gabriëls - van Schaijk en vroeger woonde er de ouders van Petra; Jan en Mien van Schaijk - van Bommel maar daarvoor woonde er de ouders van Mien van Bommel; de familie Willem van Bommel en van die familie heb ik hier 'n plaatje. Helaas was moeder van Bommel toen al overleden maar van Willem en de kinderen heb ik dit mooie plátje nog. V.l.n.r. boven: Truus, Miet, Piet, Mien en Anna van Bmmel (42) en onder: Toon, vader Willem en Jan van Bommel (42) beiden op z'n knieën.
En dit is "de kaawe kant" van de familie van Bommel van hiernaast bovenaan v.l.n.r.: Toon Verberne (man van Miet van de Waardjesweg vroeger), vader Willem van Bommel (42), Bert Bankers (van Anna uit de Hoogstraat) en Jan van Schaijk (42) (van Mien die in dit ouderlijk huis woonden). Onder: Willem Aarts (man van Truus), Jo van Stokkum (de vrouw van Toon van den tweeling van Bommel) en Dora Heindriks (49) (vrouw van Piet, jarenlang in d'n Himmel woonachtig). Toos van Schaijk ontbreekt (vrouw van Jan van de tweeling).
Broer en zus, samen op de foto toen ze nog jong waren, natturlijk mooi om nog 'ns terug te zien want daar zijn foto's toch voor... herinnering aan iets uit het verleden. Gerard van Heugten (36) en Maria van Heugten (36) ik denk achter in d'n tuin.. in d'n Himmel...

Het is al weer 'n heel tijdje geleden dat m'n vriend Jos Manders ons heeft verlaten maar hij had me in het begin al wat foto's gestuurd die ik nog zou plaatsen. Dit zijn de twee dames waar hij ontzettend trots op was in het begin toen hij was getrouwd met zijn Lenie. Hier zie je 'n trotse Lenie Manders - Hoefnagels (27) met hun eerste kind Martie Manders (27), 'n engeltje dat ook in d'n Himmel is geboren.
Ik ben deze week naar Geert Gorissen (10) geweest die in het huis wonen van Jan de Post en waar vroeger het kruisbeeld in d'n hof stond. Zoals ik eerder al aangaf is het kruisbeeld er nog steeds maar wel niet meer in de staat van toendertijd. De handen zijn eraf tot aan de ellebogen en ook de benen zijn aan het afbrokkelen.. ook het hout is door rotting helemaal aangevreten... maar het is er nog en het staat in de tuin bij de familie Gorissen, het steeds verhuizen heeft "Hem" geen goed gedaan. Misschien dat ik later nog ga onderzoeken of het mogelijk is om het weer op te knappen, 'n voorbeeld hebben we al, dat staat op Voordeldonk...Hieronder het kruisbeeld bij Meulendijks in d'n hof
toen het plaats had moeten maken voor 'n bungalow

Hieronder in zwart/wit zoals wij het kennen van vroeger
en ook nog op de goeie plaats toen..


Jan Eijsbouts, je weet wel, Jantje dun Brouwer zoals wij vroeger altijd zeiden, heeft het al op de gevel van "In de Brouwerij" laten zetten.. zodat iedereen weet dat het op 9 september 2012 dan ook echt gaat gebeuren.. ons eigen Himmelse Rëunie... en geloof me maar dat het iets speciaals gaat worden maar dat moet ook voor die speciale mensen met z'n speciale engeltjes in die speciale straat... zegt het voort zegt het voort... ik zal deze week de lijst nog neer zetten in de map Reejennie, als dat mogelijk is van de namen van de familie-vertegenwoordigers zoals die nu bekend is. Hou die dag zeker vrij... je moet erbij zijn geweest om er over mee te kunnen praten later...
Himmelse plátjes is een van de mappen waar men het meeste naar kijkt en leest en ik denk dat deze mappen ook steeds het volste zullen zitten, zeker als men blijft sturen. Deze kreeg ik van de familie Jan Geenen (6) hier links op de foto met naast hem zijn twee zoontjes Toon en Pieter Geenen (6) en rechts hun trotse moeder Anneke Geenen - Stevens (6). Links boven in het hoekje.. de radio op de plank, de tijd dat men nog geen tv had, geen telefoon, maar is dat 'n "erremoejig gezeecht"? Trotse ouders en "néjschrierig kiekende keinder" wat wil je nog.... Door de raam zie je de bloesem van de fruitbomen tussen van Baar en boerderij van den Boomen... om het tafelkleed te beschermen lag er van dat dikke plastic op... ik ken dat nog want wij hadden dat thuis ook...
Fietsen, brommers en auto's, dan moest je bij Bukkems in d'n Himmel zijn want daar draaide veel zo'n beetje om die drie dingen. Hier heb je nog 'n plaatje van de drie jongste zoontjes van Piet en Anna want in, op of aan 'n auto zitten, dat is toch jongens eigen... Gerard deed 'ns mee met de carnavalsoptocht met de open "hoestbui op vier wielen" zoals Dorus (Tom Manders) vroeger z'n auto noemde. Gerard had die nagemaakt zo'n beetje en later eindigde het "ding" weer bij hun op de slopers-hoop maar natuurlijk waren z'n broertjes erg in hun sas, en dat is te zien ook... v.l.n.r.: Piet, Jan en Henk Bukkems (30) en Jan was het oudste dus die zat aan het stuur...

Himmels.nl heeft nu ook de krant gehaald.. We hebben 'n lang gesprek gehad met Irene van de Ven en die heeft 'n mooi samengevat verhaal gemaakt over deze site en zodoende ook meer aandacht gegeven aan de rëunie die op 9 september staat te gebeuren. Leo vond dat zijn naam wel 'n beetje veel werd vernoemd want hij zegt altijd: Peer het is jou ding, jou website, maar ik vind dat het niet zo'n vaart loopt.. en Leo helpt me met de opzet van de rëunie met name het tentoonstelling gedeelte want hij heeft verstand van foto's en fotografie.. en daar ben ik best blij mee. We vinden het echt gaaf dat het Eindhovens Dagblad zo snel reageerde toen men voor de eerste keer hoorde van de Himmelse Sait en meteen 'n afspraak maakte voor 'n gesprek want ook zij vonden het best wel uniek dat er 'n eigen website is die verteld over het wel en wee van 'n kleine straat die eigenlijk ook weer heel groot is.. met dank aan Irene van de Ven voor het mooie stukje dat ze schreef en aan de andere Irene, Irene Wouters voor de mooie foto. Ik vind het 'n leuk stukje en voor degene die geen eindhovensdagblad hebben.. klik hiernaast op de foto en je krijgt hem vergroot op je buro-blad... en je kunt het lezen, mooi toch??
Uitgedost en verkleed met carnaval, dat doen we trouwens allemaal want wij zijn 'n volkje van lekker feesten en gek doen. Carnaval is zo'n tijd dat we even de zorgen vergeten en er gezellig tegenaan gaan en later dan zien we wel weer. Op de foto zie je links Wies van Seccelen (48 en 39) met op haar arm haar dochter Gertie, toen nog dochter-tje en rechts staat Jet van Seccelen (48)...

Het is weer zo'n mooie kermisfoto en dit keer van echte oudjes... links Bert Kuijpers (11) en z'n schoonzoon Jan Engelen (40) en dit keer weer gewoon op de hoek van de Markt en de Emaastraat, trouwens die dame op de achtergrond is Annie van Helmond (8). Links zie je de gevel van koekfabriek de drie kronen van Sjang (Koek) Hoefnagels waar later de fietsenzaak van Wim van Veghel was gevestigd. Dus toch weer 'n mooie foto van vader en zoon, nostalgie die je nooit meer vergeet..
In leren heb ik, Peer Welten (57), nooit veel zin gehad dus ging ik op m'n 14de al werken en "minnen irsten bász" was Pietje Berkvens in Someren. Daar kreeg je niet veel geld voor (18 gulden en 18 cent dat weet ik nog). Ik vond het wel ruig dat ze daar 'n feestavond hadden voor het hele personeel, we kregen ieder 2 consumptiebonnetjes.. niet veel nee. Bij Berkvens moesten we toen nog op zaterdagmorgen werken (48-urige werkweek) terwijl op de meeste plaatsen dat was teruggebracht naar 45 uur.. Op de feestavond had ik m'n eerste optreden met 'n liedje hierover met 'n eigen tekst: waarom zijn wij, nooit op zaterdag vrij, gemaakt op de muziek van: waarom ben jij nooit op zondag vrij. Toen in die tijd hoog in de hitparade genoteerd.. Ik was toen 'n jaar of 15... op de achtergrond Thieu Wijlaars, waar de avond werd gehouden die het geluid verzorgde... a star was born..hahaha... grapje..
Mooier kun je ze bijna niet krijgen, dit geeft me ook weer het gevoel van vroeger toen ikzelf jong was en er zo bij liep, gruts en blij "um noa de kermis te goa". Hier rechts is
Wim van Schaijk (42) die met z'n jonger broertje Piet van Schaijk (42) en zusje Petra van Schaijk (42) , waarschijnlijk door de ouders naar de kermis werd gestuurd, zodat ook die kinderen "ergus in kônne goa" en Wim het geld moest beheren omdat hij de oudste van dit stel was, zo ging dat bij ons vroeger ook. De plaats hoef ik niet meer aan te geven, de foto is van 1959...
Dit ouwe plaatje van 'n deel van de familie Bukkems, van de fietsenmaker dus had ik ook alweer 'n tijdje liggen maar de foto was erg slecht, vol krassen en dat vond ik echt zonde (seund dus), en ik dacht als ik wat meer tijd heb zal ik ze wel 'ns onder handen nemen en ik moet zeggen dat het toch wel iets is geworden. Echt jammer dat ik er niet meer van kon maken, vooral de strpen en vouwen in de gezichten kreeg ik niet beter, maar ik denk dat hij zo toch best wel toonbaar is. Ik wilde jullie dit plátje echt niet onthouden. V.l.n.r.: Mien Bukkems (30) met voor haar, Henk Bukkems (30) en verder: Annie, Jan, Piet en Gerard Bukkems (30). "Wir zôn plátje wordege u tigge zegt". Gerard heeft hier 'n mooie horloge om, voor hem is de tiojd ook niet stil blijven staan, net zo oud als ik... ook al met pensioen, "tja, wor blíe dun tijd"..
Toen Henk van Rooy prins was in d'n Himmel hebben enkele vrijwilligers z'n huis mooi aangekleed, 'n Himmelse Prins waardig, maar niet alleen zijn huis, ook de prinsenwagen voor de optocht, die op carnaval-maandag door Asten trekt. Ook hier waren 'n heel stel vrijwilligers uit d'n Himmel niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en Henk 'n pracht van 'n wagen te bezorgen... Natuurlijk was die wagen Himmels-getint alleen... Zie de foto: in dun Himmel, ze hebben er achteraf niet veel aan gehad want "de geminte zörrigde dur vur dé Henk noa zóveul joare Engel te zijn geweest, naw inins zun vluggels af moes doew en nie mér in dun Himmel mér ôp Vorreldonk wônde, ut kan raar lopen vur al in Aaste, die hebbe d'n Himmel hillemôl uit z'n gereel getrokke.... veur en aachter.. (en dôr ben ik bést kóa um).
Binnenkort ga ik 'n afspraak maken met
Geert Gorissen (10) die in het huis woont van de Familie Meulendijks, beter bekend als Jan de Post de kolenboer, om 'ns te kijken in welke staat het kruisbeeld verkeerd. Zoals je weet stond er vroeger tussen de blokken huizen en Meulendijks 'n prachtig kruisbeeld maar toen Eijsbouts z'n bungalow daar bouwde moest het weg. Jan Meulendijks heeft het toen 'n plek gegeven bij hem achter in de tuin zoals je kan zien in de map Himmelse Plátjes 3 maar toen de woning werd verkocht aan Geert en de andere nieuwe woningen er kwamen staan, moest het plaats maken voor andere dingen en moest het kruisbeeld daar weg en belande het tussen andere overbodige spullen. Geert vertelde me dat het kruisbeeld in erg slechte staat is door de lange tijd dat het daar zomaar ergens opgeslagen lag. Ik weet dat ze op Voordeldonk de handen ineen hebben geslagen en het kruisbeeld helemaal hebben opgeknapt en nu staat het kruisbeeld er weer prachtig bij... Ik vraag me af of het hier in d'n Himmel ook niet mogelijk is.. Leo Gabriëls heeft 'n foto van ons Tôntje Moas Pleintje gemaakt, gefoto-shopt, en het kruisbeeld er neer gezet... Prachtig toch? "Ut bild wôr ons aaw-lui zôn goei herinneringen an hân en de boere uit írbied hun petje vur af viete", dat heeft zo'n mooie plek toch wel verdiend. Het zou toch geweldig zijn als alle mensen die door d'n Himmel komen, het weer zo konden zien net als vroeger... "Is dé iets of nie"..??
Lopende naar tôrrup, ik denk weer met Asten Kermis, is hier 'n deel van de familie Meulendijks, de post zoals wij en de meeste mensen ze beter kennen. Vanaf links:
Beth, Mia en Jan Meulendijks (10) lopende in de Emmastraat want je ziet duidelijk hier links de winkel van rijwielhandel van Veghel nu aan de rechterhoek van de ingang van de Midas aan de Emmastraat/Markt, je ziet naast de deur nog het plaatje: ingang om de hoek want dede winkeldeur was altijd op slot. Het mooie van deze foto is dat Jan en picobello uit ziet in z'n strak-drie-delig-pak en ook hier draagt hij z'n onafscheidelijk hoedje, zonder hoed zag je hem bijna nooit. mooie nostalgie...
Toen ze bij Bukkems nog maar pas de fietsenzaak hadden verwisseld voor 'n autogarage is er achter hun huis ook een en ander veranderd. In de tuin aan de zijkant van hun huis werd de garage gebouwd en tussen het woonhuis en deze garage werd het "verhard". Dat zie je op deze foto van de twee zusjes Bukkems zoals ze toendertijd werden gefotografeerd. Op de achtergrond de woning waar vroeger de dames van Heugten kleding maakten en nu Frans Cortooms woont. Links is Mien Bukkems (30) en aan de rechterkant haar jongere zusje Annie Bukkems (30). 'n Môi plátje wir..
Jaja, we hebben er weer 'n map van vol, van ons schônste Himmelse plátjes, en deze eerste foto voor de vierde map begin ik weer met 'n foto van Leo. Dit keer 'n plaatje toen ons Pleintje leeg was, alles was opgeruimd em het lag er mooi groen bij, de huizen stonden er nog niet... em het werd gebruikt om soms wat straatfeesten te houden etc.. Op de fgoto zie je links ook nog de houte keet die in gebruik was bij de gemeente en waar Frans Ermers (27) zijn werkplek had, de tuintjes op de voorgrond zijn weg en daar staan nu de nieuwe huisjes waar Frans nu woonachtig is en waar het wemeld van de engeltjes. Ik vind het 'n prachtige foto met vele dingen die we ons nog wel zullen herinneren... het Tôntje Moas Pleintje maar dan veel groter als nu..


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu